Stödpedagog

Antal platser:
Yrkesbenämning: Stödpedagog
Publicerad: 2020-01-13
Sista ansökningsdag: 2020-01-26
Stad: Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd till människor med olika funktionsvariationer i deras vardag. Avdelningen är en utförarorganisation som ständig förändras för att kunna möta våra brukare/kunders behov. Nu har vi en pensionsavgång och söker därmed en medarbetare till vår enhet med nuvarande placering på LSS serviceboende och bostöd i Klintehamn. Verksamheten riktar sig till vuxna med olika funktionsnedsättningar som har beslut inom lagstiftningen LSS och SoL. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som stödpedagog innebär att du skall vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du förväntas vara drivande och stödja enhetschef i verksamhetens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete och i din roll skall du inhämta och sprida ny kunskap kring pedagogiska metoder. Som stödpedagog kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor för att ge stöd, service och omvårdnad till de boende. Det är ett ansvarsfullt arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du arbetar utifrån ett grundschema med dag och kväll samt helgarbete där ungefär 80 procent kommer att vara i befintlig verksamhet och resterande läggs på stödpedagogiskt kvalitetsarbete. Du har en handledande roll för dina kollegor och tillsammans med enhetschef arbetar du drivande för att kvalitetssäkra verksamheten både i grupp och på individnivå. Rent konkret är dina arbetsuppgifter bland annat: • På uppdrag av och tillsammans med enhetschef verka för hög kvalitet i verksamheten. Du har en kvalitetssäkrande funktion i verksamheten gällande det dagliga arbetet. • Har god överblick och vara ett stöd till kontaktansvariga med att se till våra genomförandeplaner och andra handlingsplaner håller god kvalitet och efterföljs. • Vägleda kollegor i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av vardagsnära handledning stärker du kollegornas förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning för att finna olika handlingsalternativ som gynnar den enskildes självbestämmande och välmående. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning som omfattar minst 200 yh-poäng (dvs. två terminers heltidsstudier), där utbildningen har tydlig inriktning mot funktionsvariationsområdet i hela sin omfattning. Eller dig som har en högskoleutbildning motsvarande 60 högskolepoäng (det vill säga två terminers heltidsstudier) med pedagogisk inriktning som exempelvis fritidspedagog eller liknande. Vi söker dig som har goda kunskaper om olika funktionsvariationer och dess eventuella konsekvenser för individen i vardagen. Goda kunskaper i pedagogiska och evidensbaserade metoder som exempelvis MI, systemiskt arbete och tydliggörandepedagogik. Du har även kunskaper i Officepaketet och lagstiftning inom området HSL, SOL, LSS och sekretesslagstiftning samt kunskaper om olika samhällsinsatsers ansvarsförhållanden. Vi söker dig med god självkänsla, som är trygg i dig själv och har en god självinsikt. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga som du kan dela med dig av genom handledning till arbetskollegor. Som person har du ett starkt engagemang och ett genuint intresse för individens utveckling samt verksamhetens kvalitetsarbete. För att lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, har god förmåga att kommunicera och samarbeta. Du är även öppen för förändringar i såväl din arbetsdag som med dina arbetstider. Du behöver vara flexibel då arbetet sker i fler verksamheter inom våra enheter. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med individer med funktionsvariation och/eller erfarenhet av pedagogiskt eller liknande arbete. Du delar vår värdegrund delaktighet, förtroende och omtanke. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön