Mediciniskt ledningsansvarig läkare med intresse för e-hälsa

Antal platser:
Yrkesbenämning: Läkare, övriga
Publicerad: 2020-02-28
Sista ansökningsdag: 2020-04-30
Stad: Stockholm
MedHelp är en av Sveriges ledande aktörer inom e-hälsa, som årligen hanterar cirka 2 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal för regioner, organisationer och företag. MedHelp söker nu en Medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) som med sin expertis som läkare i kombination med intresse för digital utveckling ska ansvara för att leda den medicinska kvalitetsutvecklingen inom företaget, avseende bland annat utbildning, medicinska rutiner och kvalitetssäkring. Som medicinskt ledningsansvarig ska du också vara drivande i vår transformation från utförande av traditionell sjukvårdsrådgivning och triage via telefon till utförande även via digitala kanaler såsom chatt, video, voice samt och användning av nya digitala verktyg (t.ex. AI). Utvecklingen av nya tjänster och arbetssätt sker i nära samverkan med traditionell vård och nya digitala aktörer. Arbetsuppgifter Huvudsakliga ansvarsområden i rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och verksamhetschef är: Att ansvara för att bolagets sjuksköterskor fortlöpande ka få nödvändig medicinsk utbildning Att som medicinsktansvarig vara drivande i den digitala transformationen Att ansvara för stickprovskontroller av sjukvårdsrådgivningssamtal samt medicinsk kvalitetssäkring avseende utförda kontroller Utfärdande av medicinska föreskrifter och anvisningar Medverka i bolagets avvikelsehantering enligt fastställda rutiner Delta i bolagets ledningsgrupp Delta i bolagets patientsäkerhetsråd Delta när så erfordras i bolagets uppföljningsmöten med regioner och andra kunder Fortlöpande utvärderings- och utvecklingsarbete för att säkerställa bolagets medicinska kvalitet och patientsäkerhet Sjuksköterskestöd i medicinska frågor Vem är du? Vi vill att du är en legitimerad läkare som… • Är drivande och har ett stort intresse för digitalisering/e-hälsa • Efter 8-12 månader är villig till att överta rollen som verksamhetschef, i tillägg till MLA-tjänsten • Har minst 5 års klinisk/praktisk erfarenhet av läkaryrket • Är utbildningsinriktad • har möjlighet att påbörja tjänsten inom 3-6 månader Företagsbeskrivning MedHelp är en av Sveriges ledande aktörer inom e-hälsa. MedHelp har tjugo års erfarenhet av sjukvårdsrådgivning och kombinerar medicinsk kompetens med digitala lösningar i framkant. MedHelp ger invånare råd om egenvård och guidar dem rätt i vården, och stöttar medarbetare och chefer i företag och organisationer vid sjukfrånvaro. Företagets cirka 220 sjuksköterskor över hela landet besvarar årligen cirka 2 miljoner samtal inom sjukvårdsrådgivning och stödjer medarbetare och chefer på cirka 500 företag.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida