Digital kommunikatör med ansvar för webb och sociala medier

Antal platser:
Yrkesbenämning: Kommunikationsstrateg
Publicerad: 2020-01-10
Sista ansökningsdag: 2020-06-30
Stad: Umeå

Älvis Städ AB startade sin verksamhet i Oktober 2014 med en målsättning att bli det ledande företaget inom städ branschen. Våra värdeord i företaget är trygghet, långsiktighet och flexibilitet som vi arbetar med för att skapa rätt förutsättningar för kunder, leverantörer och personal för att leverera och leva med kvalité.


Vi fortsätter att expandera och söker nu medarbetare för vår digital kommunikation team i Umeå.


Du kommer att arbeta med flera projekt parallellt, alltid i nära samarbete med VD, vice-VD och övriga team medarbetare samt extern samarbetspartners. Vidare kommer du att analysera och definiera, planera och samordna, genomföra samt följa upp och förbättrar digitala kommunikationsinsatser till utpekade målgrupper.


Vi söker dig som har

 • djupt kunskap om alla sociala media platformer särskild om Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube.
 • stor vana av att ta fram/skriva texter som är målgruppsanpassade och som stärker vår budskap.
 • kunskap kring att ta fram bilder och grafik som stärker budskapet och som bidrar till att nå målsättningarna
 • erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kampanjer i sociala medier för att nå kommunikationsmål

Du ska dessutom kunna utföra arbetsuppgifter så som webbsida hantering, SEO, Google Ads annonsering, remarketing, uppföljning av kampanjer i Google Analytics, filmning och webbpubliceringar.


Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad, har ett helhetstänk samt god kommunikativ förmåga. Viktiga förmågor för att lyckas är också att vara problemlösande likväl som initiativtagande och samarbetsinriktad. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Anställningen

Tjänsterna är heltid eller deltid anställning med placering i Umeå . Tillträde sker omgående enligt överenskommelse.


Din ansökan

Intervjuer med kandidater sker löpande. Tveka därför inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.


---------------------------------------------

Älvis Städ AB started operations in October 2014 with the goal of becoming one of the leading cleaning companies in Sweden. Our values ​​in the company are the security, long-term and flexibility we work with to create the right conditions for customers, suppliers and staff to deliver and live with quality.


We are continuing to expand and are looking for new staff members for our digital media management team in Umeå.


You are going to work on several projects in parallel, always in close collaboration with the CEO, Vice President and other team members and related extern partners. Furthermore, you are going to analyse and define, plan and coordinate, implement and follow up and improve digital communication efforts for defined target groups.


We look for you who have

 • in-depth knowledge of social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and Youtube.
 • great habit of producing / writing texts that are targeted to the audience and that reinforce our message.
 • knowledge of producing images and graphics that reinforce the message and which contribute to the objectives
 • experience of planning, implementing and following up campaigns in social media to achieve communication goals

You should also be able to perform tasks such as web page management, SEO, Google Ads advertising, remarketing, follow-up of Google Analytics campaigns, filming and web publishing.


You are required to be structured, have a holistic approach and good communicative ability. Important abilities to succeed are also to be problem solving as well as initiative oriented and collaborative. When recruiting, we will attach great importance to your personal qualities.


Appointment

The jobs are full-time or part-time employment within Umeå. Job start is made immediately by agreement.


Your application

Interviews with candidates are ongoing. Therefore, do not hesitate to submit your application with CV and personal letter as soon as possible.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadress
 • Region Umeå
 • 90621 Formvägen 10B
Besök hemsida

Ansök utan CV

Answer is required!
Answer is required!
Answer is required!
Answer is required!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!