Rektor till vuxenutbildning i egen regi på Arbetsmarknadsförvaltningen i He

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2019-12-20
Sista ansökningsdag: 2020-01-20
Stad: Helsingborg
Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Arbetsmarknadsförvaltningen har följande verksamhetsidé; Utifrån sin förmåga är alla vuxna invånare delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha invånaren i fokus, samverka internt och externt samt underlätta invånarens valfrihet för ett vuxenliv i arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen har tre verksamhetsområden: Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd. Inom verksamhetsområde Vuxenutbildning arbetar cirka 135 medarbetare med studie- och yrkesvägledning, antagning och administration, sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Lärvux, elevstöd, Yrkeshögskola, föräldrasvenska och samhällsorientering. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en rektor till verksamhetsområde Vuxenutbildning! För närvarande pågår en spännande förändring inom verksamhetsområdet som syftar till att samla sfi, samhällsorientering samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i samma enhet. Som rektor förväntas du leda och utveckla den nya enheten för att skapa förutsättningar för goda resultat på kort och lång sikt. Till din hjälp kommer du att ha biträdande rektorer med personal-, verksamhets- och budgetansvar för sfi och samhällsorientering och den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Med ansvar över verksamheten och dess ekonomi/budget ser du till att ett gott personal- och arbetsmiljöarbete bedrivs. Som rektor för vuxenutbildning i egen regi, tar du ansvar för utbildningens kvalité och förväntas utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen för våra elever. Du skall ha förmåga att se helheten och agera utifrån det helheten kräver. Du ansvarar för att driva enhetens utvecklingsarbete och samverka såväl internt som externt. Det innebär, förutom ett nära samarbete inom förvaltningen, staden och familjen Helsingborg, att samarbeta med arbetslivet, externa leverantörer, myndigheter och frivilligsektorn. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen/skolchefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER • Adekvat akademisk examen med pedagogisk inriktning som är relevant för tjänsten • Dokumenterad chefserfarenhet med budget-, verksamhets- samt personal- och arbetsmiljöansvar • Dokumenterad mångårig ledarerfarenhet där du framgångsrikt lett andra ledare • Ledarerfarenheten ska vara kombinerad med erfarenhet som rektor inom antingen vuxenutbildning eller annan skolform som kan anses som relevant erfarenhet för tjänsten • Dokumenterad god kunskap och erfarenhet av verksamhetsutveckling och att leda en verksamhet i förändring • Erfarenhet av att arbeta i en eller flera politiskt styrda organisationer • Rektorsutbildning är meriterande Det är meriterande om du har erfarenhet av att samarbeta med flera av förvaltningens ansvarsområden. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du behöver: • Ha invånaren i fokus i allt arbete du gör. Utgångspunkten är att ledarskapet ska spegla förvaltningens verksamhetsidé. • Ta ansvar för såväl den enhet du leder såväl som för förvaltningen, samt att du kan bidra till att medarbetarna i din enhet ser sin roll i helheten. • Vara en trygg och tydlig ledare som främjar tillit, ansvarstagande, mod och innovation. Du har en förmåga att skapa engagemang och får medarbetare med dig. • Ha förmåga att främja ett processorienterat- och tillitsbaserat arbetssätt som präglas av stor delaktighet, nyfikenhet och samspel. Detta är även ett arbetssätt du behärskar väl. • Ha god självkännedom och tar ansvar för utvecklingen av ditt och dina biträdande rektorers ledarskap. • Vara strukturerad, van vid att planera och prioritera ditt arbete samt sträva efter att ligga steget före samtidigt som du är beredd på att reda ut oplanerade situationer. • Ha god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska vad gäller i såväl tal och skrift. • Vara kontaktskapande, nyfiken och prestigelös i ditt bemötande. • Ha vilja och förmåga att samverka med övriga enhetschefer likväl andra interna och externa samverkansparter. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-693 693. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön