Speciallärare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Speciallärare
Publicerad: 2019-12-11
Sista ansökningsdag: 2020-01-12
Stad: Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Roma skolområde innefattar Romaskolan årskurs F-9 samt Vänge skola årskurs F-6, med totalt cirka 370 elever. Från årsskiftet kommer även Dalhem, Endre och Kräklingbo skolor med ca 230 elever att ingå i skolområdet. Romaskolan ligger centralt på Gotland och endast 15 km från Visby. Elevunderlaget är stabilt och på högstadiet går elever även från Kräklingbo, Dalhem och Endre skolor. Med mycket goda väg- och bussförbindelser till Visby är daglig pendling enkelt. ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare på Romaskolan kommer du att arbeta direkt med och indirekt för elever med komplicerad inlärningssituation på både grupp- och individnivå. Du ingår tillsammans med rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog i skolans elevhälsoteam och har där att arbeta med frågor och uppdrag kring skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Du kommer att tillsammans med specialpedagog genomföra och sammanställa pedagogiska kartläggningar efter rektors beslut. Handledning av skolans lärare i frågor kring extra anpassningar, såväl enskilt som i grupp med stort fokus på extra anpassningar är också en del av innehållet. Du kommer att delta i överlämningar mellan skolor, och årskurser. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med påbyggnadsutbildning till speciallärare. Erfarenhet av grundskolans samtliga årskurser inklusive förskoleklass. Förmåga till helhetssyn på kunskap och inlärning. Drivande i de flesta pedagogiska utvecklingsområden. Erfarenhet krävs. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön