LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Doktorand i astronomi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Astronom
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2020-01-15
Stad: Stockholm
vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2020-01-15. Institutionen för astronomi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 25 doktorander. Projektbeskrivning Doktoranden kommer att arbeta med gravitationsvågor från hydromagnetisk turbulens i det tidiga universum. Doktorandprojektet kommer att behandla ett antal ämnen, inklusive genereringen av magnetfält i det tidiga universum, skapandet av kosmologiska gravitationsvågor och deras cirkulära polarisering, jämförelse med gravitationsvågor från andra källor, samt undersökningar av detektionsmöjligheter för dessa med Laser Interferometer Space Antenna (LISA) och andra anläggningar. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet astronomi att man erhållit minst 60 hp i fysik/astronomi på avancerad nivå, varav minst 30 hp i självständigt arbete. Man kan även ha erhållit motsvarande kompetens på annat sätt, inom eller utom landet. Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Läs mer i den fullständiga annonsen. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av professor Axel Brandenburg vid Nordita, brandenb@nordita.org. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser • projektplan/forskningsplan som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • rekommendationsbrev • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer) • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida