ST-läkare infektionsmedicin

Antal platser:
Yrkesbenämning: ST-läkare
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2019-12-22
Stad: Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Infektions och lungenheten vid Visby lasarett har 14 slutenvårdsplatser samt för närvarande sju satellitplatser på en annan enhet och en mottagning. Uppdraget för enheten som helhet täcker både infektionsmedicin och lungmedicin samt allergologi. Verksamheten domineras av akut öppen och slutenvård, cirka två tredjedelar, resten planerad mottagning. Nuvarande läkarbemanning består av åtta specialistläkare och fyra ST-läkare. Samtliga specialister är infektionsläkare, med varierande grad av lungmedicinsk och/eller allergologisk profilering. Verksamheten innefattar stora ansvarsområden såsom bland annat obstruktiva lungsjukdomar, kroniska hepatiter, obstruktivt sömnapné syndrom, lungcancer och allergier. Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården. ARBETSUPPGIFTER Infektions- och lungenheten ansvarar för all akut och elektiv vård av patienter med infektions- och lungsjukdomar. Tjänstgörande läkare är infektionsspecialister med vidareutbildning inom lungsjukdomar. Jourtjänstgöring ingår när ST-läkare uppnått erforderlig kompetens. Delar av specialistutbildningen sker på fastlandet. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker är legitimerad läkare. Erfarenhet av tjänstgöring på infektions- och lungenheten är meriterande. Då tjänsten innebär självständigt arbete men också innehåller mycket samarbete både inom den egna yrkeskategorin och andra yrkeskategorier ser vi att du har en god kommunikativ förmåga. Du som söker har också god samarbetsförmåga och stort intresse för infektions- och lungmedicin. Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön