LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Säkerhetsskyddschef

Antal platser:
Yrkesbenämning: Säkerhetschef
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2019-12-27
Stad: Stockholm
Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. Som säkerhetsskyddschef har du det övergripande ansvaret för säkerhetsskyddsarbetet på Statens fastighetsverk (SFV). Du leder vår säkerhetsskyddsenhet som består av 3 medarbetare och har budget-, verksamhetsplanerings- och personalansvar för enheten. Funktionsmässigt lyder du under generaldirektören men du är organisationsmässigt underställd rättschefen. Säkerhetsskyddsenheten utgör ett brett stöd för generaldirektören och förvaltningen och verkar för att de olika säkerhetsskyddskraven är omhändertagna i de delar av SFV:s verksamhet som är tillämpliga. Enheten svarar för säkerhetsrelaterat administrations- och metodarbete. Till enhetens uppgifter hör myndighetens arbete med säkerhetsskyddsfrågor, bl.a. registerkontroll av medarbetare och leverantörer samt att biträda vid säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Enheten har ansvar för intern styrning och kontroll av säkerhetsskyddslagstiftningen. Din roll Som säkerhetsskyddschef leder och samordnar du säkerhetsskyddsarbetet inom SFV samt initierar utvecklingen i säkerhetsskyddsfrågor inom SFV:s verksamhetsområde. Du representerar SFV i säkerhetsskyddsfrågor och ansvarar för att alla anvisningar inom området hålls aktuella samt utgör remissinstans i frågor som berör säkerhetsskydd. Som säkerhetsskyddschef ansvarar du för att SFV har ändamålsenliga rutiner inom området säkerhetsskydd, säkerhetsprövning (inkl. registerkontroll) och säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Du rapporterar regelbundet till SFV:s generaldirektör. Viktiga samarbetsytor förutom förvaltningen är övriga relevanta enhetschefer, samt säkerhetschefen. I rollen som chef verkar du för goda relationer och för god samverkan med fastighetsområdena och övriga chefer och medarbetare och för ett gemensamt arbets- och förhållningssätt inom SFV. Du har ansvar att inom ditt område förverkliga de övergripande målen. Resor kan förekomma i tjänsten. Din profil Du har relevant utbildning från högskola/universitet med inriktning mot säkerhet alternativt har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Du har flerårig och bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete och du har skaffat dig en gedigen kompetens inom området. Du har dokumenterat god erfarenhet av att driva och leda säkerhetsskyddsarbete och är van att skriva riktlinjer och rutiner, genomföra säkerhetsskyddsanalyser och att utbilda. Du har god erfarenhet av att leda personal, t.ex. genom personalansvar, samordningsansvar eller från att ha lett projekt och motiveras av att vara ansvarig för och utveckla en grupp. Har du erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig sektor är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska ha goda ledaregenskaper och vara tydlig och strukturerad i ditt ledarskap. Det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är lyhörd eftersom befattningen innebär många interna och externa kontakter. Vidare har du god analytisk förmåga, vana att arbeta självständigt och du har god samarbetsförmåga. Du har integritet och förmågan att se till helheten av verksamheten. Mer information Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning. Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. På denna tjänst tillämpas chefsavtalet. Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. Som medarbetare inom SFV förväntas du leva upp till den gemensamma värdegrunden för statsanställda och SFV:s värdegrund. Sista ansökningsdag är 2019-12-27 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön