LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Naturvetare med miljöinriktning till Arbets- och miljömedicin Syd

Antal platser:
Yrkesbenämning: Miljöingenjör
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2019-12-16
Stad: Lund
Gör skillnad. Varje dag. Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd arbetar med samband mellan ohälsa och faktorer i arbetsmiljö och yttre miljö i Södra sjukvårdsregionen. AMM Syd arbetar preventivt via bland annat utbildningar och kunskapsspridning, men utreder även enskilda ärenden och initierar forskning och utveckling inom området. Inom området Arbetsmedicin ska AMM Syd verka för en god arbetsmiljö utan skadliga exponeringar för kemiska, fysikaliska, ergonomiska och arbetsorganisatoriska faktorer. Inom området Miljömedicin ska AMM Syd bistå med kunskap om risker rörande exponering för kemiska och fysikaliska faktorer i inom- och utomhusmiljö. Vid verksamhetsområdet arbetar ca 60 medarbetare från en rad olika professioner såsom läkare, fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, kemister, yrkes- och miljöhygieniker, ingenjörer med flera. Våra kontaktytor är sjukvård, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer och andra myndigheter, främst inom Södra sjukvårdsregionen. Forskning och utveckling sker i nära samarbete med universitet och högskolor. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en naturvetare med miljöinriktning för tjänsten som miljöhygieniker inom den miljömedicinska verksamheten på AMM Syd. Miljömedicin beskriver hur människans hälsa påverkas vid exponering för riskfaktorer i omgivnings- och inomhusmiljöer, såsom buller eller oönskade kemiska ämnen i mark, luft och vatten. Miljöhygienikerns huvuduppgift är att utifrån tillgängliga mätdata och annan information bedöma om och i vilken omfattning som en individ eller en grupp människor exponeras för riskfaktorer i den aktuella miljömedicinska frågeställningen. Arbetsuppgifterna för miljöhygienikern består av att: • Göra utredningar och bedömningar i enskilda ärenden med avseende på människors exponering, till exempel via förorenad mark, ofta på förfrågan från kommun eller länsstyrelse och baserat på redan existerande mätdata. • Svara på frågor från myndigheter (kommuner, länsstyrelser, statliga verk), företagshälsovård och allmänhet inom det miljömedicinska området. • Delta i och bedriva forskningsprojekt samt bidra till att utveckla forskningen inom miljömedicin. • Förebygga miljörelaterad ohälsa genom att sprida kunskap om riskfaktorer inom det miljömedicinska området, till exempel genom att hålla seminarium och workshops, skriva artiklar och så vidare. • Delta i utredningar av enskilda patienter där miljöhygienikern ansvarar för exponeringsbedömning och läkaren för bedömning av exponeringens effekt på hälsan. KVALIFIKATIONER Du som söker har en relevant akademisk utbildning i naturvetenskapligt eller tekniskt ämne med miljövetenskaplig profil. Dokumenterad forskningserfarenhet eller pågående forskning samt vana av att undervisa är starkt meriterande. Erfarenhet av att genomföra riskbedömningar samt praktiskt miljöarbete så som mätningar, provtagningar och analys av data är också önskvärt. Mycket god förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska och god förståelse av engelska är ett krav. Då resor förekommer frekvent i tjänsten är B-körkort en förutsättning för tjänsten. Som person är du analytisk och systematisk med god förmåga att söka kunskap. Du uppskattar att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du kommer regelbundet att träffa nya människor i ditt arbete varvid ett gott bemötande är mycket viktigt. Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Medicinsk service, med cirka 2 000 medarbetare, möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden. På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön