LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

HR strateg till Koncernstab HR i Malmö

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2019-12-06
Sista ansökningsdag: 2019-12-16
Stad: Malmö
Gör skillnad. Varje dag. Vill du bli vår nya HR-strateg med fokus på framtidens ledar-och medarbetarskap? Vi behöver dig som brinner för HR och vill bidra till ett hållbart och utvecklande arbetsliv för både chefer och medarbetare. Koncernstab HR är en del av Koncernkontoret och ingår i Region Skånes centrala tjänstemannaledning. Vårt mål är att Region Skånes chefer och medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare, har rätt kompetens samt är redo för omställningsarbete genom digitalisering och nya arbetssätt. Koncernstab HR har det övergripande ansvaret för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Region Skånes HR arbete. Det innebär ansvar för regiongemensamma arbetssätt, tydliga basprocesser, IT-stöd som är knutna till HR-området samt ledarutveckling och utbildningsfrågor. Utifrån ett specialistperspektiv stödjer vi förvaltningarnas HR-funktioner inom olika expertområden och HR-processer. Koncernstab HR befinner sig på en spännande utvecklingsresa med nya arbetssätt i syfte att stärka det regiongemensamma och verksamhetsnära HR-arbetet. Vi kan erbjuda en stimulerande miljö där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att vara med och utforma nya arbetssätt och metoder. På avdelningen arbetar drygt 45 medarbetare och vi finns på tre platser i Skåne: Malmö, Lund och Kristianstad. ARBETSUPPGIFTER Som HR-strateg hos oss kommer du att ingå i funktionsområdet Ledarskap och medarbetarskap som omfattar strategiska chef- och ledarskapsfrågor, chefs- och ledarutveckling, förändringsledning, arbetsmiljö och rehabilitering samt medarbetarskap. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av samordning av chefs- och ledarutvecklingsinsatser, att tillsammans med arbetsgrupp utveckla och förenkla arbetssätt inom arbetsmiljö- och rehabilitering samt vara delaktig i genomförande av ny medarbetarenkät för 2020. Utifrån intresseområde och tidigare erfarenhet kan även andra arbetsuppgifter inom fokusområdet ledarskap och medarbetarskap bli aktuella. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som är utbildad inom personalvetenskap och/eller HR och brinner för utvecklingsarbete och vill bidra till Region Skånes framtid! Vi tror att du som söker tjänsten har en arbetsbakgrund inom HR med några års erfarenhet av generellt operativt HR-arbete och vi ser gärna att du varit med och drivit någon form av utvecklingsprojekt inom HR-området vilket du kan berätta om i din ansökan. Du presterar bra oavsett om du arbetar ensam eller i grupp, är prestigelös och skapar engagemang hos dina kollegor. För att trivas i tjänsten tror vi att du är drivande, nyfiken och idérik. Du är en skicklig kommunikatör med förmåga att få genomslag såväl muntligt som i skrift. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö. På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön