Slöjdlärare se hit!

Antal platser:
Yrkesbenämning: Årskurs 7-9
Publicerad: 2019-11-29
Sista ansökningsdag: 2020-01-10
Stad: Malmö

Kastanjeskolan i Malmö är en liten välkomnande grundskola F-9 i det centrala området Sofielund. Vi har ca 200 elever med en klass i varje årskurs vilket gör att all personal och alla barn lär känna varandra och skapar en familjär stämning på skolan. Skolan har en allmän pedagogisk inriktning men betonar språk och kommunikation och har dans på schemat. Miljön präglas av trygghet och nyfikenhet inför lärandet. Kastanjeskolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande. Skolan har stabil ekonomi, låg personalomsättning och goda studieresultat.


Vi söker nu en legitimerad lärare för undervisning i slöjd i kombination med ett annat ämne. Eleverna på Kastanjeskolan söker ”en kreativ och fantasifull pedagog som ser varje individ”. Vi ser gärna att du kan tänka gränsöverskridande inom ämnet och kombinerar olika typer av hantverk, material och uttrycksformer med ett hållbarhetstänk. Vi vill gärna involvera dig i arbetet med att skapa den nya bild- och slöjdsalen på skolan. Vi uppmuntrar att pedagogerna och eleverna kommer ut i samhället genom olika samarbetsprojekt med Malmö Stad, organisationer, andra skolor, företag, bibliotek, studiebesök, teaterbesök etc.


Du erbjuds ett varierat arbete med ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Vi uppmuntrar samarbete mellan kolleger för att eleverna ska få en varierad undervisning och en helhetssyn på sitt lärande och sina kunskaper. Förutom samarbete med övriga pedagoger och ett kontinuerligt kollegialt lärande innebär arbetet ett samarbete med elevhälsan, vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan.


KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd och i ett annat ämne.

Vi välkomnar såväl erfarna som nyutexaminerade lärare.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.

Du är en god och kreativ pedagog som sätter elevernas lärande i fokus.

Du är mentor i en klass och stöttar eleverna.

Du uppmuntrar elevinflytande och utvecklar elevernas ansvarstagande.

Du vill vara med och påverka och utveckla Kastanjeskolan.

Du uppskattar samarbete med pedagoger och övrig personal.

Du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.

Du känner lust och glädje inför att möta våra nyfikna och kunskapstörstande barn!


ARBETSLIVSERFARENHET

Ingen arbetslivserfarenhet krävs men ses givetvis som positivt


OM LÖN

Enligt avtal


OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Heltid 100%


FÖRE ANSTÄLLNING SKA FÖLJANDE LÄMNAS IN:

- Lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg eller motsvarande

- Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister för skola, förskola och barnomsorg


KONTAKTPERSONER:

Johan Lilia (Rektor): 040-840 98, johan.lilia@kastanjeskolan.nu

Johanna Ekberg (Styrelseordförande): 0709-694135, johanna.ekberg@kastanjeskolan.nu


Välkommen till oss på Kastanjeskolan - ” Den lilla skolan i den stora staden”!


Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
  • Region 214 34 Malmö
  • 21434 Palmgatan 19 B

Ansök utan CV

Answer is required!
Answer is required!
Answer is required!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!