Arbetsterapeuter till barn- och ungdomshabilitering i Malmö

Antal platser:
Yrkesbenämning: Arbetsterapeut
Publicerad: 2019-12-03
Sista ansökningsdag: 2019-12-10
Stad: Malmö
Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (0-17 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Barnen och ungdomarna kan ha fysiska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumtillstånd. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och de anhöriga har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna. På enheten i Malmö finns cirka 80 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare. ARBETSUPPGIFTER Välkommen till oss på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö! Vi söker nu tre arbetsterapeuter, två för tillsvidareanställning och en för vikariat som löper 2020-01-01-2020-06-30. För den ena tjänsten på tillsvidare kommer du att arbeta i A-teamet, där du arbetar med ungdomar som diagnostiserats med autism i åldrarna 10-18 år. För den andra tillsvidaretjänsten kommer du att arbeta i A Barn, som innefattar arbete med barn upp till tio år med autism. För vikariatet kommer du att arbeta i teamet R I Barn, som innefattar arbete med barn upp till tio år med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. I dina arbetsuppgifter som arbetsterapeut ingår att utifrån den enskilde individens behov, öka förmågan till delaktighet genom att analysera samt ge råd och stöd kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn/ungdomar och deras nätverk för att skapa förändring i barnets/ungdomens vardag. Du ger individuella insatser efter behov och efter den habiliteringsplan som görs i samråd med familj, barnet/ungdomen och övriga habiliteringsteamet. Att bedöma behov av, ordinera och prova ut tekniska hjälpmedel samt medverka i bostadsanpassningar utgör en stor del av arbetet. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter utanför habiliteringen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare ser vi att du har språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 högskolepoäng. Vi ser gärna att du har ett giltigt B-körkort. Har du tidigare erfarenheter av habiliteringsarbete, arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättningar eller av att på annat sätt arbeta med personer med funktionsnedsättningar ses detta som mycket meriterande. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö och aktivt teamdeltagande. Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet såsom samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Vidare har du ett stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön