LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus

Antal platser:
Yrkesbenämning: ST-läkare
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-30
Stad: Luleå 
Vi söker en kollega till oss som vill vara med och forma framtidens psykiatrisjukhus! Vi söker Vi söker dig som är legitimerad läkare. Du har språkkunskaper motsvarande svenska nivå C1. Du har ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen. Du ska ha ett starkt engagemang för patientgruppen.Meriterande är kunskaper i andra språk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, trygg, har personlig mognad och självinsikt. Du motiverar andra, skapar engagemang och delaktighet. Meriterande är om du är stabil, beslutsam och initiativtagande. Det här får du arbeta med Du kommer att arbeta som ST läkare inom den psykiatriska sluten- och öppenvården. I samverkan med verksamhetschef, chefsöverläkare och medarbetare driver och utvecklar du den psykiatriska sluten- och öppenvården. Du utformar tillsammans med din handledare och studierektor en individuell utbildningsplan, med placering inom de olika specialiteter som krävs för att uppnå målbeskrivning specialistkompetens i psykiatri. Arbete i primärjourslinjen ingår i tjänsten. Under kvällar, nätter och helger tar vi emot patienter från Luleå, Boden, Kalix och Piteå upptagningsområde. Du ska kunna arbeta efter klinikens värdegrund om patienten i centrum, vilket har sin utgångspunkt att alla insatser grundar sig i vad som är bäst för patientgruppen. Vi erbjuder psykiatrisk diagnostik och behandling till vuxna inom Luleå, Kalix och Bodens upptagningsområde. Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och satsar ambitiöst på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, flödeskartläggning, kvalitet, forskning och medarbetare. Inom Psykiatrin Sunderbyn pågår stora förändringar och förbättringar inom såväl- öppen som slutenvården och som ST läkare har du möjlighet att påverka vårdens innehåll och arbetssätt och förväntas delta i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom verksamheten. Nya lokaler för slutenvården planeras vara klara 2021. Verksamhetsområdet Vuxenpsykiatrin Sunderbyn har cirka 260 medarbetare. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i Luleå, Boden och Kalix inkluderat CS- och LARO-mottagningar samt en ätstörningsmottagning med länsuppdrag i Luleå. Öppenvården är indelat i enheter efter patientens behov och funktionsnivå. Den akutpsykiatriska slutenvården bedrivs i Sunderbyn på avdelning 32. Här finns 24 vårdplatser och cirka 50 medarbetare som arbetar i två vårdlag, samt PIVA enhet. I anslutning till avdelning 32 finns en ECT-mottagning samt en jourmottagning som är öppen dygnet runt. Beroendecentrum har tio slutenvårdsplatser på Sunderby sjukhus och en LARO-mottagning. Det här erbjuder vi dig - Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får du vara med och skapa framtidens hälsa och vård - Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag - Länk till våra förmåner - Regionen är knuten till Umeå universitetet och bedriver läkarkandidatutbildning och vetenskaplig utbildning, inklusive möjlighet till disputation, inom ramen för Umeå universitets uppdrag. - Psykiatrin Sunderbyn är aktivt engagerad i samordningen av nationella och internationella utbildningar i form av Masterclass Psychiatry programmet som återkommande arrangerar utbildningar i samarbete med Maudsley hospital och Institute of Psychiatry/King’s College London samt Travistock Clinic London. - Vi erbjuder dig ett brett spektrum med möjlighet till olika subspecialiseringar och inriktningar, till exempel affektiva sjukdomar, psykoser, beroendesjukdomar eller akutpsykiatri mm. - Du kommer att befinna dig i ett sammanhang med engagerade och spännande kolleger som också går sin ST vid psykiatrin Sunderbyn Information om tjänsten En tillsvidareanställning på dagtid inklusive jourtjänsgöring. Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Till ansökan bifogas: - Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU - Legitimationsbevis från Socialstyrelsen - Eventuellt specialistbevis från Socialstyrelsen - Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen - Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt - Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter - Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten Vill du veta mer? Krister Berglund, verksamhetschef, 0920-283189, krister.berglund@norrbotten.se Markus Boman, chefsöverläkare 073-0506041, Markus.boman@norrbotten.se Docent Ursula Werneke, studierektor 072-06 71 51, ursula.werneke@norrbotten.se Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida