LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Specialpedagog

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2019-11-12
Sista ansökningsdag: 2019-12-08
Stad: Gotland 
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Roma skolområde innefattar Romaskolan årskurs F-9 samt Vänge skola årskurs F-6 med totalt cirka 370 elever. Roma samhälle ligger centralt på Gotland och endast 15 km från Visby. Elevunderlaget är stabilt och till högstadiet kommer elever även från Kräklingbo, Dalhem och Endre skolor. Med mycket goda väg- och bussförbindelser till Visby är daglig pendling enkelt. ARBETSUPPGIFTER Som specialpedagog kommer du att arbeta nära skolledningen med frågor av specialpedagogisk natur på såväl organisations-, grupp- som individnivå. Du ingår tillsammans med rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog i skolans elevhälsoteam och har där att arbeta med frågor och uppdrag kring skolans främjande och förebyggande arbete. Du kommer att genomföra och sammanställa pedagogiska kartläggningar efter rektors beslut och i olika situationer arbeta direkt med elever eller elevgrupper. Du kommer att handleda skolans lärare i specialpedagogiska frågor, såväl enskilt som i grupp med stort fokus på extra anpassningar och särskilt stöd. Du kommer att delta i överlämningar mellan skolor, och årskurser. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Erfarenhet av grundskolans samtliga årskurser inklusive förskoleklass. Förmåga till helhetssyn på kunskap och inlärning. Drivande i de flesta pedagogiska utvecklingsområden. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön