LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Universitetsadjunkt i engelska och lärande, REK 2019/268

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-29
Stad: Malmö 
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Institution Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Innehåll och arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, handledning och examination i ämnet engelska inom lärarprogrammen. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Anställningen avser i första hand engelska på grundlärarprogrammet 4-6 samt mer begränsat på F-3, men undervisning på ämneslärarprogrammet kan också förekomma. Kursinnehållet är orienterat mot global engelska, internationalisering, interkulturalitet, läromedelsanalys, projektbaserat lärande, sociolingvistik, grammatik, uttalsträning, ordinlärning och språkutveckling (särskilt främmandespråksinlärning). Vidare kommer VFU-lärarskap med besök på lärarstudenters praktikplatser att ingå. Även handledning och examination av självständiga arbeten kan komma att ingå, liksom undervisning i kurser inom den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan. Anställningen innefattar 10 % kompetensutvecklingstid. Behörighet Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. Bedömningsgrunder • Dokumenterad kompetens inom ämnet engelska i lärarutbildning med inriktning mot ovan angivna arbetsuppgifter • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning Med pedagogisk skicklighet avses • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik Övriga meriter • Flytande engelska i tal och skrift • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten vid universitet eller högskola • Dokumenterade kunskaper i ämnesdidaktik och språkmetodik • Erfarenhet av undervisning inom svensk grund- eller gymnasieskola och/eller högskola/universitet • Erfarenhet av e-lärande • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att strukturera sitt arbete och driva processer framåt samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning och grundutbildning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling Upplysningar Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43 Ämnesansvarig Anna Wärnsby, 040-665 80 72 Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Övrigt Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde Tillträde är 20 januari 2020 eller enligt överenskommelse. Se annons i sin helhet på www.mau.se Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida