LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Lärare årskurs 1-3

Antal platser:
Yrkesbenämning: Årskurs 1-3
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-24
Stad: Gotland 
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Terra Novaskolan är en F-6 skola med ca 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar, VI har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd och idrott på Gråboskolan. Samarbete förekommer även med Södervärnsskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter. Välkommen att bli en av oss! ARBETSUPPGIFTER Skolan har tvålärarsystem. Du blir mentor för en klass, tillsammans med en annan lärare. Arbetet består i att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i den egna klassen. Du kan tillfälligt få undervisa i andra klasser också. Du kommer att samarbeta med övriga lärare i lågstadiets arbetslag, mellanstadiets arbetslag och till viss del med pedagogerna i fritidshemmet. Du förväntas stimulera och stötta eleverna i sin utveckling och i sitt lärande så att deras nyfikenhet och lust att lära tillvaratas. Skolan arbetar aktivt med fysisk rörelse. Klasserna har ett pass med fysisk aktivitet varje dag. Skolan har också organiserade rastaktiviteter för att stimulera aktivitet, rörelse och att träna på social samvaro. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 1-3. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en tydlig ledare i klassrummet, som skapar struktur, sammanhang och utmaning i lärandet. Vi arbetar för att utveckla det kollegiala lärandet i arbetslagen, vilket du förväntas bidra till och delta i. Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med vårdnadshavare. ÖVRIGT Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön