LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Modersmålslärare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Modersmålslärare i grundskolan
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-24
Stad: Gotland 
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Enheten för modersmål består idag av drygt fyrtiofem medarbetare. Enhetens uppdrag är att handleda förskolans pedagoger gällande flerspråkighet, undervisa i modersmål, studiehandleda flerspråkiga och ta emot nyanlända elever vid ankomst till Gotland. Enheten tillhandahåller personal till för- och grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen och den centrala mottagningsverksamheten, Lotsen, för nyanlända elever 6-19 år. Enheten stödjer både kommunala och fristående verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som modersmålslärare i Region Gotland innebär att du ska kunna; - Undervisa i i ämnet modersmål - Studiehandleda nyanlända elever i skolans alla ämnen from f-klass tom vuxenutbildning - Stödja nyanlända elever vid ankomst till Gotland I tjänsten ingår att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att självständigt bedriva undervisning utifrån skolans styrdokument. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Då vi har många skolor på Gotland kan arbetet innebära både när- och fjärrundervisning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarutbildning och/eller erfarenhet av att undervisa elever/studerande i följande språk: arabiska, tyska, och tigrinja. Krav för att erbjudas en tillsvidaretjänst är att den sökande: - har kompetens för att undervisa i det aktuell ämnet eller på den aktuella kursen - är lämplig för att undervisa barn, unga och vuxna - har minst gymnasial utbildning från hemlandet eller Sverige - har godkänt betyg i SVA 3 eller motsvarande - har tillräckliga kunskaper för att kunna använda dator/iPad som ett digitalt verktyg i undervisningen - har minst ett års erfarenhet av undervisning i Sverige och har goda referenser B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande. ÖVRIGT Bifoga intyg som påvisar att godkänt betyg i SVA 3 finns. Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta. Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön