LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Specialpedagog

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2019-11-01
Sista ansökningsdag: 2019-12-15
Stad: Ale 

Specialpedagog till Ahlafors Fria Skola

Ahlafors Fria Skola är en Montessoriinspirerad skola belägen i Alafors i Ale kommun. Här går elever som gjort ett aktivt val och därmed har höga förväntningar på sin skola. Vår skola är en liten och trivsam skola med 270 elever från förskoleklass till skolår 9, fördelade på 12 mindre undervisningsgrupper. På skolan finns också ett Fritidshem och en skolklubb med verksamhet före och efter skoltid. På Ahlafors fria Skola är vi måna om att förena teori med praktik och har två profilinriktningar i verksamheten - Skapande och Idrott. Närheten till natur och idrottsanläggningar gör att många aktiviteter äger rum utomhus. Titta gärna in på vår hemsida www.ahlaforsfriaskola.se för mer information.

I december påbörjar vår nya rektor sin tjänst. Till skolans befintliga team söker vi nu en specialpedagog som tillsammans med rektor kommer att ha det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska utvecklingsarbetet inom skola och fritidshemmet.

Ahlafors Fria Skola har som mål att genom tydlig ansvarasfördelning, styrning och ledning öka kvaliteten i undervisningen för elevernas lärande där du kommer som specialpedagog ha en viktig roll i vårt skolutvecklingsarbete. Vi söker dig som trivs med att dagligen arbeta med komplexa frågor, analysera, bryta ner problem och ge förslag på lösningar. Din förmåga att formulera dig i tal och skrift är mycket god. Har du dessutom ett stort intress för skol- och organisationsutveckling ser vi det som meriterande.


Som specialpedagog på Ahlafors Fria Skola kommer du att:

 • Tillsammmans med rektor ha det övergripande ansvaret för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
 • Delta i och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan genom att ta del av den senaste forskningen, för att lyfta de speialpedagogiska arbetet i organisationen.
 • Identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.
 • Arbeta aktivt med hela skolans lärmiljöer.
 • Utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete samt arbeta med förebyggande insatser.
 • Delta i uppföljning och utvärdering av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.
 • Genomföra pedagogiska kartläggningar och analysera elevers svårigheter på organisations-, grupp och individnivå.
 • Leda arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem för att stödja elevers utveckling mot läroplanens mål.
 • Vara samtalspartner och handledare i pedagogiska frågor för elever, föräldrar och pedagoger samt delta och leda svåra samtal.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har specialpedagogisk examen och som har erfarenhet av att arbeta med elever både individuellt och i grupp i åldrarna 6-16 år. Du är väl förtrogen och insatt i skolans arbete och dess styrdokument och håller dig uppdaterad inom det specialpedagogiska fältet. Som specialpedagog har du en god empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att samarbeta och lyssna, kommunicerar på ett tydligt sätt och kan skapa kontakt med barn och ungdomar, samarbetspartners och föräldrar. Du har god insikt i din egen proffesionsutveckling och gör tydliga avgränsningar mellan olika proffesioners ansvarsområden. Du är lugn och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där elevens behov och rättigheter är i fokus.


Vi ser fram emot din ansökan till oss på Ahlafors Fria Skola !

Ingvald Lindström, tf rektor

ingvald@ahlaforsfriaksola.se

Pia Kjeldsen, tillträdande rektor

pia.kjeldsen@ahlaforsfriaskola.se


Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
 • Region ALAFORS
 • 44951 Ledetvägen 33