LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Undervisningsråd inom allmändidaktik till Skolverket

Antal platser:
Yrkesbenämning: Övriga
Publicerad: 2019-11-08
Sista ansökningsdag: 2019-11-20
Stad: Stockholm 
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Har du gedigen erfarenhet av skolan och känner djupt engagemang för att arbeta för alla elevers rätt till en likvärdig skola? Vi på avdelningen Skolutveckling behöver nu utöka med ett undervisningsråd till enheten för allmändidaktik. Om arbetet Du kommer i samverkan med andra medarbetare på skolutvecklingsavdelningen att arbeta med olika stödinsatser i syfte att stärka och utveckla undervisningskvaliteten och skolväsendets digitala kompetens för att öka skolornas möjlighet att • kunna möta läroplanens skrivningar inom digital kompetens • genomföra digitala nationella prov • nå uppsatta mål i Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Målgruppen för stödinsatserna är de huvudmän och skolor som har stora utvecklingsbehov gällande att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration. Stödets innehåll utformas efter målgruppens unika behov. Arbetet kräver en hel del resor med övernattningar. I uppdraget ingår även att medverka i enhetens arbete med allmänna utbildnings- och allmändidaktiska frågor och regeringsuppdrag. Du kommer att representera Skolverket utåt och förmedla budskap i såväl mindre som större sammanhang inklusive kontakter med media. Det ingår även att följa upp vissa administrativa arbetsuppgifter. Vi erbjuder Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Vi söker dig som har: • Pedagogisk högskoleexamen • Minst tio års aktuell erfarenhet av skola på någon av följande nivåer: lärar-, skolledar- och förvaltningsnivå • Gedigen erfarenhet av samtalsledning eller handledning/coachande samtal. Har du dessutom utbildning i detta så är det meriterande. • Erfarenhet av att strategiskt organisera och leda pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att höja undervisningskvalitet och digital kompetens. Om du även har erfarenhet av processledning så är det meriterande. • Erfarenhet av arbete med digitala verktyg i elevernas lärande • Kunskap om framgångsrika metoder för skolutveckling • Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska • Förankrad i svenskt utbildningsväsende och god kännedom om dess olika skolformer och styrdokument Om du utöver ovan nämnda krav också har erfarenhet av att arbeta i gymnasie- och/eller vuxenutbildning samt har arbetat både för såväl enskild som offentlig huvudman så är det meriterande. Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla förtroendefullt samarbete med både kollegor och externa kontakter och du arbetar för att bidra till ett gott samarbetsklimat. Du har ett coachande förhållningssätt där du lyssnar och systematiskt ställer frågor, problematiserar och utmanar på ett tillitsfullt sätt. Som person är du noggrann med god analytisk förmåga och en känsla för kvalitet. Vidare har du förmågan att organisera, planera och prioritera ditt arbete och uppskattar att ha eget ansvar. Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Vilka är vi? Enheten för allmändidaktik arbetar med implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser som rör skolans digitalisering, styrdokument, undervisningskvalitet, bedömning, betygssättning, barn och elevers delaktighet och demokratirelaterade frågor. Enheten ska också utveckla och genomföra insatser som rör specialpedagogik, skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, liksom insatser om skolbibliotek. Vi är för närvarande 26 medarbetare på enheten. Upplysningar och ansökan Sista ansökningsdag är den 20 november 2019. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Arbetsprov kan ingå i processen. I början av 2020 kommer hela Skolverket att flytta till nya lokaler i Solna Business Park. Varmt välkommen med din ansökan till oss! Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47. I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från annonsförmedlare eller försäljare.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida