Prizta är specialister på att rekrytera och hyra ut personal inom yrkeskategorier på både taktisk och operativ nivå inom områdena El, Fastighet, Facility Management, Bygg och Processindustri. I juni 2019 förvärvade Barona 100% av aktierna i Prizta Rekrytering & Bemanning AB. Det förväntade resultatet är ökad förmåga både när det gäller nordiska karriärmöjligheter för anställda och ett bredare tjänsteutbud till kunderna - utan att förlora den lokala kompetensen. 

Barona är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, mod, kreativitet och hårt arbete står i fokus. Barona fokuserar på att tillhandahålla tjänster där flexibel bemanning och nya teknologiska plattformar tillsammans skapar unika lösningar för våra kunder på den svenska marknaden. 

Personaluthyrning

   10-19

Järfälla

Publicerad: 18 januari
39 dagar kvar

Sollentuna

Publicerad: 18 januari
39 dagar kvar

Enköping

Publicerad: 18 januari
39 dagar kvar

Här finns vi