Umeå Waldorfskola är en fristående, icke vinstdrivande skola som omfattar förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Skolan grundades 1978 och har idag drygt 200 elever.

Det specifika med Waldorfskolorna i Sverige är att de följer de nationella läro- och kursplanerna men också en för alla Waldorfskolor gemensam kursplan och lärandemetod. 

Grundskoleutbildning och förskoleklass

   50-99

Här finns vi