Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen